Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים דטרגנטים HLPD

שמנים הידרוליים דטרגנטים HLPD

פזלוס HLPD  5

פזלוס HLPD 5

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2255
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף
פזלוס HLPD 32

פזלוס HLPD 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1960
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף
פזלוס HLPD 46

פזלוס HLPD 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1867
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף