Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר HLP (בסיס אבץ)

שמנים הידרוליים ללחץ מוגבר HLP (בסיס אבץ)

פזלוס Z 32

פזלוס Z 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1447
שמני פזלוס Z הינם שמנים הידרוליים מעולים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות בהם נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR).
למידע נוסף
פזלוס Z 46

פזלוס Z 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1448
שמני פזלוס Z הינם שמנים הידרוליים מעולים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות בהם נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR).
למידע נוסף
פזלוס Z 68

פזלוס Z 68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1449
שמני פזלוס Z הינם שמנים הידרוליים מעולים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות בהם נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR).
למידע נוסף
פזלוס Z 100

פזלוס Z 100

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1456
שמני פזלוס Z הינם שמנים הידרוליים מעולים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות בהם נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR).
למידע נוסף
פזלוס סופר Z 32

פזלוס סופר Z 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2267
פזלוס סופר 32 Z הינו שמן הידרולי מעולה המיועד לפעול במערכות הידרוליות בתנאים קשים ודרישות תקן גבוהות ומחמירות.
למידע נוסף
פזלוס סופר Z 68

פזלוס סופר Z 68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2268
פזלוס סופר 68 Z הינו שמן הידרולי מעולה המיועד לפעול במערכות הידרוליות בתנאים קשים ודרישות תקן גבוהות ומחמירות.
למידע נוסף
פזלוס סופר Z 100

פזלוס סופר Z 100

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2269
פזלוס סופר 100 Z הינו שמן הידרולי מעולה המיועד לפעול במערכות הידרוליות בתנאים קשים ודרישות תקן גבוהות ומחמירות.
למידע נוסף
פזלוס סופר Z 150

פזלוס סופר Z 150

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2270
פזלוס סופר 150 Z הינו שמן הידרולי מעולה המיועד לפעול במערכות הידרוליות בתנאים קשים ודרישות תקן גבוהות ומחמירות.
למידע נוסף
פזלוס HLPD  5

פזלוס HLPD 5

דרגת צמיגות:
מק"ט: 2255
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף
פזלוס HLPD 32

פזלוס HLPD 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1960
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף
פזלוס HLPD 46

פזלוס HLPD 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1867
שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה.
למידע נוסף