Skip Navigation Linksדף הביתאיכות הסביבהתעשייה בסביבה

תעשייה בסביבה

תעשייה בסביבה
התחרות "תעשייה בסביבה" נערכת ע"י המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף התאחדות התעשיינים ובמרכזה פרויקטים
לשיפור ביצועיים סביבתיים במפעלי תעשייה.

בתחרות לשנת 2015 השתתפו כ 52 פרויקטים אשר נשפטו ע"י צוות שיפוט רחב, ונבחנו ביחס לקריטריונים הנוגעים למאפייני
הפרויקט, מהותו השפעתו הציבורית ואופן ניהולו.

חברת פז שמנים וכימיקלים הציגה פרויקט הנועד להביא להפחתת ייצור פסולת מסוכנת ולחסכון במים ובמזוט.