Skip Navigation Linksדף הביתשמניםמתכתשמנים ישירים לעיבוד שבבי

שמנים ישירים לעיבוד שבבי

פזניט  MTD

פזניט MTD

דרגת צמיגות: 15°C
מק"ט: 4492
שמן מלא לעיבוד מתכות ברזיליות ופלדות על חלד מהדור החדש של שמני עיבוד.
למידע נוסף
שמן פזוריה B

שמן פזוריה B

דרגת צמיגות: 25°C
מק"ט: 0625
שמן חיתוך כהה המיועד לשימוש רב גוני בעבודות השיבוב של רוב סוגי הפלדות בעלות תכולת פחמן בינונית וקושי בינוני.
מבוסס על שמן מינרלי עם תוסף שמן מגופר ותכולה נמוכה של גפרית פעילה. אינו מומלץ לשימוש במתכות אל ברזיליות.
למידע נוסף
שמן פזוריה D

שמן פזוריה D

דרגת צמיגות: 20°C
מק"ט: 0620
שמן חיתוך בגוון חום בהיר, המאפשר ראיית החלק המעובד. מתאים בעיקר לעיבוד חלקים עדינים, לשם קבלת טיב שטח מעולה ומידות מדויקות. משמש כשמן חיתוך אוניברסאלי לעיבוד מתכות ברזיליות בלבד. מכיל תוספי שומנים ופרפינים שעברו כלורינציה וכן גפרית פעילה. אינו מומלץ לשימוש במתכות אל ברזיליות.
למידע נוסף
שמן פזוריה H

שמן פזוריה H

דרגת צמיגות: 11°C
מק"ט: 0627

שמן חיתוך בעל צמיגות נמוכה, מכיל כמות גדולה של חומרים פעילים הכוללים שומנים וגפרית פעילה. בעל יכולת חדירה טובה לאזור החיתוך והרחקת חום טובה. משמש בעיקר לעיבוד פלדות קשות. מיועד לעיבוד מתכות ברזיליות בלבד.

למידע נוסף
שמן פזרוני 46

שמן פזרוני 46

דרגת צמיגות: 35°C
מק"ט: 0630

שמן רב ייעודי שפותח במיוחד לשימוש כנוזל חיתוך, כחומר סיכה כללי לחלקי המכונה וכנוזל הידרולי. השימוש בשמן אחד לשלוש המטרות הללו מונע ערבוב של שמנים מסוגים שונים באותה המכונה. מתאים לפעולות עיבוד שבבי מתונות במתכות ברזיליות ולעיבוד מתכות אל ברזיליות.

למידע נוסף
פזניט SC -35

פזניט SC -35

דרגת צמיגות: 10°C
מק"ט: 4303

שמן חיתוך בגוון אדום המתאים לעיבוד והשחזה של מתכות צהובות, מתכות ברזיליות וכן נירוסטה.

למידע נוסף
פז איילוקט 482

פז איילוקט 482

דרגת צמיגות: 19°C
מק"ט: 0803

שמן חיתוך בעל צמיגות בינונית המכיל תוספי כלור ושומן.

למידע נוסף
פזברוץ' 219

פזברוץ' 219

דרגת צמיגות: 22°C
מק"ט: 0990

שמן חיתוך בעל ריכוז גבוה של שומנים מהחי והצומח ושומנים שעברו כלורינציה. מתאים לעיבוד פלדות בעלות ריכוז גבוה של ניקל, פלב"מ וכן נתכי נחושת.

למידע נוסף
פזנילו 171

פזנילו 171

דרגת צמיגות: 12.5°C
מק"ט: 0363

שמן חיתוך בעל צמיגות נמוכה המכיל תוספי שומן מגופר ושמן פרפיני מכולר.

למידע נוסף
פזנילו 480

פזנילו 480

דרגת צמיגות: 7°C
מק"ט: 0364

שמן חיתוך בעל צמיגות נמוכה מאוד, המכיל תוספי כלור. בעל כושר גבוה לסילוק האבקה הנוצרת בעת ההשחזה והליטוש, ובעל כושר דחיית מים. צבע אדום.

למידע נוסף
פז אילוקט 103

פז אילוקט 103

דרגת צמיגות: 36°C
מק"ט: 0974

שמן חיתוך פעיל המכיל גפרית ושומן בריכוז גבוה. מתאים לשיבוב בתנאים קשים של פלדות בעלות קשיות גבוהה. אינו מתאים לעיבוד מתכות צבעוניות.

למידע נוסף
פז אילוקט 131

פז אילוקט 131

דרגת צמיגות: 45°C
מק"ט: 0359

שמן חיתוך כהה, פעיל מאוד, בעל צמיגות גבוהה יחסית. מכיל גפרית, כלור ושומן.

למידע נוסף
פז אילוקט 462

פז אילוקט 462

דרגת צמיגות: 20°C
מק"ט: 1390

שמן חיתוך בגוון חום, המורכב משמנים מינרליים ושומנים.

למידע נוסף