Skip Navigation Linksדף הביתפרוייקטים איכות הסביבהRTO

RTO

RTO
מתקן השואב אדי חומרים אורגניים,מתהליכי הייצור וממיכלי האחסון .

כל מקורות הפליטה של החומרים הנדיפים מחוברים למתקן RTO .
מתקן זה שואב אדי חומרים אורגניים,מתהליכי הייצור וממיכלי האחסון .
החומרים לא נפלטים לסביבה אלא מנותבים למתקן RTO, ועוברים חמצון תרמי. במתקן ה RTO מתרחשת השבת חום ע"י כוורות תרמיות כך שהטיפול בגזי הפליטה מבוצע במינימום אנרגיה.
מתקן RTO הוריד כמות המזהמים הנפלטים לאוויר ב99% . קיימות תקנות לריכוז המותר לפליטה ופז שמנים עומדת בערכים נמוכים מתקן המשרד להגנת הסביבה.