Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים HL

שמנים הידרוליים HL

הידראוליק C 32

הידראוליק C 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1312
שמני הידרוליק C הינם שמנים הידרוליים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות. לשמנים אלה תכונות המקנות להם אפשרות לשמש כשמנים רב תכליתיים במפעלים רבים.
למידע נוסף
הידראוליק C 46

הידראוליק C 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1313
שמני הידרוליק C הינם שמנים הידרוליים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות. לשמנים אלה תכונות המקנות להם אפשרות לשמש כשמנים רב תכליתיים במפעלים רבים.
למידע נוסף
הידראוליק C 68

הידראוליק C 68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1314
שמני הידרוליק C הינם שמנים הידרוליים המותאמים לשימוש במערכות הידרוליות תעשייתיות. לשמנים אלה תכונות המקנות להם אפשרות לשמש כשמנים רב תכליתיים במפעלים רבים.
למידע נוסף
הידראוליק 20W

הידראוליק 20W

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1689
שמני הידרוW מתאימים לשימוש במערכות הידרוליות והידרוסטטיות, ממסרות של מכונות כלים, מדחסי בוכנה ועוד.
למידע נוסף