Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPD

שמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPD

פזלוס T 15

פזלוס T 15

דרגת צמיגות:
מק"ט: 0515
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.שמנים אלו מבוססים על שמנים מינרלים באיכות גבוהה ותוספים שונים, כולל תוספים למניעת שחיקה על בסיס אבץ.        
למידע נוסף
פזלוס T 32

פזלוס T 32

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1832
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.שמנים אלו מבוססים על שמנים מינרלים באיכות גבוהה ותוספים שונים, כולל תוספים למניעת שחיקה על בסיס אבץ.        
למידע נוסף
פזלוס T 37

פזלוס T 37

דרגת צמיגות:
מק"ט: 516
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזלוס T 46

פזלוס T 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1167
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזלוס T 68

פזלוס T 68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1238
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזלוס T 100

פזלוס T 100

דרגת צמיגות:
מק"ט: 513
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף