Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמני ממסרהשמני ממסרה DAVID BROWN 51.53.101 US 224, AGMA 250.04 DIN 51517 PART 3 CLP

שמני ממסרה DAVID BROWN 51.53.101 US 224, AGMA 250.04 DIN 51517 PART 3 CLP

פזעמל 68

פזעמל 68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 639
שמני פזעמל הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל 100

פזעמל 100

דרגת צמיגות:
מק"ט: 553
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 150

פזעמל 150

דרגת צמיגות:
מק"ט: 554
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 220

פזעמל 220

דרגת צמיגות:
מק"ט: 555
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 320

פזעמל 320

דרגת צמיגות:
מק"ט: 556
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 460

פזעמל 460

דרגת צמיגות:
מק"ט: 557
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 680

פזעמל 680

דרגת צמיגות:
מק"ט: 558
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל 1500

פזעמל 1500

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1199
שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.
למידע נוסף
פזעמל ST-68

פזעמל ST-68

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1834
שמני פזעמל ST הם שמנים סינתטיים, על בסיס פולי אלפא אולפין (P.A.O), בעלי יציבות תרמית גבוהה, המתאימים לממסרות תעשיות ומבוססים על מרכיבים של הידרו קרבונים סינתטיים.
למידע נוסף
פזעמל ST 150 (סינתטי PAO )

פזעמל ST 150 (סינתטי PAO )

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1557
שמני פזעמל ST הם שמנים סינתטיים, על בסיס פולי אלפא אולפין (P.A.O), בעלי יציבות תרמית גבוהה, המתאימים לממסרות תעשיות ומבוססים על מרכיבים של הידרו קרבונים סינתטיים.
למידע נוסף
פזעמל ST 220 (סינתטי PAO)

פזעמל ST 220 (סינתטי PAO)

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1368
שמני פזעמל ST הם שמנים סינתטיים, על בסיס פולי אלפא אולפין (P.A.O), בעלי יציבות תרמית גבוהה, המתאימים לממסרות תעשיות ומבוססים על מרכיבים של הידרו קרבונים סינתטיים.
למידע נוסף
פזעמל ST 320 (סינתטי PAO)

פזעמל ST 320 (סינתטי PAO)

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1543
שמני פזעמל ST הם שמנים סינתטיים, על בסיס פולי אלפא אולפין (P.A.O), בעלי יציבות תרמית גבוהה, המתאימים לממסרות תעשיות ומבוססים על מרכיבים של הידרו קרבונים סינתטיים.
למידע נוסף
פזעמל ST 460 (סינתטי PAO)

פזעמל ST 460 (סינתטי PAO)

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1556
שמני פזעמל ST הם שמנים סינתטיים, על בסיס פולי אלפא אולפין (P.A.O), בעלי יציבות תרמית גבוהה, המתאימים לממסרות תעשיות ומבוססים על מרכיבים של הידרו קרבונים סינתטיים.
למידע נוסף
פזטיב 220 (סינתטי  PG )

פזטיב 220 (סינתטי PG )

דרגת צמיגות:
מק"ט: 374
שמני פזטיב המבוססים על פולי – פרופילן – גליקולים פותחו במיוחד עבור ממסרות חלזוניות, אולם הם מתאימים גם לשימוש בממסרות גלגלי שיניים מסוגים שונים.
למידע נוסף
פזטיב 320    (סינתטי  PG )

פזטיב 320 (סינתטי PG )

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1675
שמני פזטיב המבוססים על פולי – פרופילן – גליקולים פותחו במיוחד עבור ממסרות חלזוניות, אולם הם מתאימים גם לשימוש בממסרות גלגלי שיניים מסוגים שונים.
למידע נוסף
פזטיב 460 (סינתטי PG )

פזטיב 460 (סינתטי PG )

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1316
שמני פזטיב המבוססים על פולי – פרופילן – גליקולים פותחו במיוחד עבור ממסרות חלזוניות, אולם הם מתאימים גם לשימוש בממסרות גלגלי שיניים מסוגים שונים.
למידע נוסף
תערובת פז     OPEN GEAR DD

תערובת פז OPEN GEAR DD

דרגת צמיגות:
מק"ט: 860
חומר סיכה דביק בעל צמיגות גבוהה, מקנה הגנה טובה מפני לחות ואף מפני אווירה קורוזיבית.
למידע נוסף
נוזל פזומר DD      (רך )

נוזל פזומר DD (רך )

דרגת צמיגות:
מק"ט: 863
נוזל פזומר DD הינו נוזל המיועד לסיכת גלגלי שיניים חשופים, שרשראות וכבלים, הפועלים בתנאי סביבה קשים – טמפרטורות גבוהות, רטיבות, כולל מי ים ואבק.
למידע נוסף