Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמני ממסרהשמני ממסרה DAVID BROWEN 51.53.101AGMA 9005-D94 EP DIN 51517 PART 3 CLP

שמני ממסרה DAVID BROWEN 51.53.101AGMA 9005-D94 EP DIN 51517 PART 3 CLP

פזעמל סופר 100

פזעמל סופר 100

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1025
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל סופר 150

פזעמל סופר 150

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1026
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל סופר 220

פזעמל סופר 220

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1027
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל סופר 320

פזעמל סופר 320

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1028
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל סופר 460

פזעמל סופר 460

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1635
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף
פזעמל סופר 680

פזעמל סופר 680

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1672
שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית.
למידע נוסף