Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבירכב כבדשמני ממסרה לרכב

שמני ממסרה לרכב

פזרקס 75W-85 EP

פזרקס 75W-85 EP

דרגת צמיגות: 75w-85
מק"ט: 1751
שמן פזרקס EP 75W/85 הינו שמן היפואידי בצמיגות 85 לתיבות הילוכים של כלי רכב רבים, ביניהם מכוניות נוסעים קטנות ומשאיות.
למידע נוסף
פז טרנס 75W-80  (תערובת סינתטית)

פז טרנס 75W-80 (תערובת סינתטית)

דרגת צמיגות: 75w-80
מק"ט: 1177
פז טרנס הוא שמן ממסרה, רב דרגתי סינתטי עם תכונות לחץ מוגבר, לממסרות של רכב מסחרי .
למידע נוסף
פז טרנס מקס 75W-80 סינתטי מלא

פז טרנס מקס 75W-80 סינתטי מלא

דרגת צמיגות: 75w-80
מק"ט: 3309

פז טרנס מקס הוא שמן ממסרה, רב דרגתי סינתטי עם תכונות לחץ מוגבר, לממסרות של רכב מסחרי .

למידע נוסף
CASTROL SYNTRANS Z 75W-80  (סינתטי)

CASTROL SYNTRANS Z 75W-80 (סינתטי)

דרגת צמיגות: 75w-80
מק"ט: 1949

פז טרנס מקס הוא שמן ממסרה, רב דרגתי סינתטי עם תכונות לחץ מוגבר, לממסרות של רכב מסחרי .

למידע נוסף
פזרקס EP-80W

פזרקס EP-80W

דרגת צמיגות: 80w
מק"ט: 376

שמן פזרקס EP 80 הינו שמן היפואידי בצמיגות 80 לתיבות הילוכים של כלי רכב רבים, ביניהם מכוניות נוסעים קטנות ומשאיות.

למידע נוסף
פזרקס 80W-90 EP

פזרקס 80W-90 EP

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 1911

שמן פזרקס EP 80W/90 הינו שמן היפואידי בצמיגות 90 לתיבות הילוכים של כלי רכב רבים, ביניהם מכוניות נוסעים קטנות ומשאיות.

למידע נוסף
פז סינט גיר 75W-90 (תערובת סינתטית)

פז סינט גיר 75W-90 (תערובת סינתטית)

דרגת צמיגות: 75w-90
מק"ט: 1444

שמן ממסרה רב דרגתי, סינתטי בחלקו, עם תכונות לחץ מוגבר לממסרות של רכב.

למידע נוסף
פז סינטוניק 75W-90  מאושר מרצדס (סינתטי)

פז סינטוניק 75W-90 מאושר מרצדס (סינתטי)

דרגת צמיגות: 75w-90
מק"ט: 1363

שמן ממסרה סינתטי מלא,רב שימושי ברמת ביצועים עליונה.

למידע נוסף
פזרקס 75W-90 LSD

פזרקס 75W-90 LSD

דרגת צמיגות: 75w-90
מק"ט: 1648

שמן ממסרה סינתטי מלא, המיועד לסיכת סרנים ""היפואידיים"" של כלי רכב פרטיים, טנדרים, מסחריות קלות וכו'.

למידע נוסף
פז סינטוניק 75W-140(סינטטי)

פז סינטוניק 75W-140(סינטטי)

דרגת צמיגות:
מק"ט: 3275

פז סינטוניק הינו שמן ממסרה סינתטי מלא, רב שימושי ברמת ביצועים עליונה.

למידע נוסף
פזרקס 80W HD

פזרקס 80W HD

דרגת צמיגות: 75w-140
מק"ט: 394

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", המסוגלים, תודות לתוספים המיוחדים בהם להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר".

למידע נוסף
פז מולטי גיר 80W-90 מאושר MAN

פז מולטי גיר 80W-90 מאושר MAN

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 3267

שמן המיועד לממסרות ידניות וסרנים בכל סוגי כלי הרכב.

למידע נוסף
פז גיר 80W-90 LD (מאושר MB)

פז גיר 80W-90 LD (מאושר MB)

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 3237

שמן פז גיר LD 90-W80 מכונה גם "שמן היפואיד", המסוגל תודות לתוספים המיוחדים שבו, להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר" .

למידע נוסף
פזרקס 80W-90 HD

פזרקס 80W-90 HD

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 1134

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", המסוגלים, תודות לתוספים המיוחדים בהם, להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר".

למידע נוסף
פזרקס 80W-90 LS

פזרקס 80W-90 LS

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 1765

שמן ממסרה, המיועד לסיכת סרנים אחוריים ""היפואידיים"" של כלי רכב פרטיים, טנדרים, מסחריות קלות וכו'.

למידע נוסף
פזרקס 90 HD

פזרקס 90 HD

דרגת צמיגות:
מק"ט: 379

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם ""שמני היפואיד"", המסוגלים ,תודות לתוספים המיוחדים בהם להקנות סיכה בתנאי ""לחץ מוגבר.

למידע נוסף
פזרקס EHD-90 מאושר מרצדס

פזרקס EHD-90 מאושר מרצדס

דרגת צמיגות:
מק"ט: 378

שמן פזרקס EHD מכונה גם "שמן היפואיד", והוא מסוגל, תודות לתוספים המיוחדים שבו, להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר".

למידע נוסף
פזרקס 90 LS

פזרקס 90 LS

דרגת צמיגות:
מק"ט: 377

שמן שמן ממסרה, המיועד לסיכת סרנים אחוריים ""היפואידיים"" של כלי רכב פרטיים, טנדרים, מסחריות קלות וכו'.

למידע נוסף
פזרקס 140 HD

פזרקס 140 HD

דרגת צמיגות:
מק"ט: 380

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", המסוגלים, תודות לתוספים המיוחדים בהם להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר".

למידע נוסף
פזרקס 85W-140 HD

פזרקס 85W-140 HD

דרגת צמיגות: 85w-140
מק"ט: 301

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", המסוגלים תודות לתוספים המיוחדים בהם להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר".

למידע נוסף
פזרקס (TER 30 (SAE 30

פזרקס (TER 30 (SAE 30

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1336

שמן ממסרות Cat Transmission /Drive Train – TDTO אשר פותח, נבחן ואושר ע""י קטרפילר, להבטיח ביצועים ואורך חיים אופטימלי במכללי חיכוך בציוד קטרפילר

למידע נוסף
פזרקס ( TO-4 (SAE 50

פזרקס ( TO-4 (SAE 50

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1180

שמן ממסרות Cat Transmission /Drive Train – TDTO אשר פותח, נבחן ואושר ע""י קטרפילר, להבטיח ביצועים ואורך חיים אופטימלי במכללי חיכוך בציוד קטרפילר.

למידע נוסף
פזגיר 4   (לממסרת הלוכים ידנית/סוברו)  ( 80W)

פזגיר 4 (לממסרת הלוכים ידנית/סוברו) ( 80W)

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1019

שמן המצטיין במספר תכונות המיחדות אותו: קור לחדירות טובה  ובתנאי חום העבודה, לשמן צמיגות גבוהה יחסית. השמן מכיל תוספים כימיים מיוחדים הידועים בתור 'משפרי חיכוך' - Friction Modifiers

למידע נוסף
פזמולר 50 X

פזמולר 50 X

דרגת צמיגות:
מק"ט: 321

שמן מנוע שבגלל צמיגותו הגבוהה (50 SAE) אינו מיועד לשימוש במנועים אלא בממסרות

למידע נוסף