Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבירכב פרטישמני מנוע למנועי בנזין ודיזל קל

שמני מנוע למנועי בנזין ודיזל קל

פז סופר מוטור 20W-50

פז סופר מוטור 20W-50

דרגת צמיגות: 20W-50
מק"ט: 1925
שמן מנוע חדיש סינתטי מלא למנועי בנזין. הצמיגות הנמוכה של השמן משפרת את צריכת הדלק ומאפשרת זרימה טובה של השמן בטמפ. נמוכה. השמן מותאם במיוחד לרכבים אמריקאיים.
למידע נוסף
פז אקסטרים 5W-30 507.00 מאושר VW

פז אקסטרים 5W-30 507.00 מאושר VW

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1909

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת

למידע נוסף
פז אקסטרים 0W-20 SN

פז אקסטרים 0W-20 SN

דרגת צמיגות: 0W-20
מק"ט: 3404

שמן סינתטי מלא למנועי בנזין מתקדמים

למידע נוסף
פז אקסטרים C2 30-W0

פז אקסטרים C2 30-W0

דרגת צמיגות: 0W-30
מק"ט: 3407

שמן מנוע סינתטי למנועי בנזין ודיזל קל.

למידע נוסף
פז אקסטרים LD 5w-30

פז אקסטרים LD 5w-30

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3420

שמן מנוע סינתטי בטכנולוגיה מתקדמת לרכבי VW

למידע נוסף
פז אקסטרים  5W-30 A-5

פז אקסטרים 5W-30 A-5

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3234

שמן מנוע סינטטי מלא חדיש למנועים מתקדמים הודות לצמיגותו ולתוספים שהוא מכיל.

למידע נוסף
פז אקסטריםB-4 5W-30

פז אקסטריםB-4 5W-30

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3334

שמן סינתטי מלא למנועי בנזין ודיזל מתקדמים.

למידע נוסף
פז אקסטרים 5W-30 LL04 מאושר BMW

פז אקסטרים 5W-30 LL04 מאושר BMW

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1749

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת

למידע נוסף
פז אנרג'י C3 30-W5

פז אנרג'י C3 30-W5

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3412

שמן מנוע סינתטי בטכנולוגיה מתקדמת המותאמת ל   EURO 5&6

למידע נוסף
פז אנרג'י 5W-30 (מתאים פורד, מזדה)

פז אנרג'י 5W-30 (מתאים פורד, מזדה)

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1124

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז אקסטרים  5W-30 C2

פז אקסטרים 5W-30 C2

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3259

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז פאואר 5W-30 C3

פז פאואר 5W-30 C3

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1928

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז פאואר 5W-30 C4

פז פאואר 5W-30 C4

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3266

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז פאואר סינט 5W-30

פז פאואר סינט 5W-30

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1793

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז אקסטרים 5W-30 SM

פז אקסטרים 5W-30 SM

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 1910

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז פאואר סינט 5W-30 SN

פז פאואר סינט 5W-30 SN

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3308

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז אקסטרים 5W-30 SN

פז אקסטרים 5W-30 SN

דרגת צמיגות: 5W-30
מק"ט: 3292

שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.

למידע נוסף
פז אקסטרים PS 5W-40

פז אקסטרים PS 5W-40

דרגת צמיגות: 5W-40
מק"ט: 3380

שמן מנוע סינתטי בטכנולוגיה מתקדמת המותאמת ל   EURO 5&6

למידע נוסף
פז אקסטרים 5W-40 M מאושר MB

פז אקסטרים 5W-40 M מאושר MB

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 3248

שמן מנוע חדיש המיוצר בטכנולוגיה סינתטית למנועיים מתקדמים הודות לצמיגותו ולתוספים שהוא מכיל.

למידע נוסף
פז פאואר 5W-40 C3

פז פאואר 5W-40 C3

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 1926

שמן מנוע חדיש המיוצר בטכנולוגיה סינתטית למנועיים מתקדמים הודות לצמיגותו ולתוספים שהוא מכיל.

למידע נוסף
טופ פז 5W-40 מאושר VW

טופ פז 5W-40 מאושר VW

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 1682

שמן סינתטי מלא המיוצר בטכנולוגיה חדישה של תוספים.

למידע נוסף
פז פאואר סינט 5W-40

פז פאואר סינט 5W-40

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 1575

שמן מנוע סינתטי מלא, רב דרגתי (SYNTHETIC ENGINEERING) מיוצר בטכנולוגית תוספים ייחודית.

למידע נוסף
שמן פז פאואר K 5W-40

שמן פז פאואר K 5W-40

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 1889

שמן מנוע חדיש המיוצר בטכנולוגיה סינתטית למנועים מתקדמים הודות לצמיגותו ולתוספים שהוא מכיל.

למידע נוסף
פז אנרגי 5W-40

פז אנרגי 5W-40

דרגת צמיגות: 5w-40
מק"ט: 1051

שמן מנוע סינתטי מלא, רב דרגתי (SYNTHETIC ENGINEERING) השמן מיוצר בטכנולוגית תוספים ייחודית, המקנה למוצר המוגמר "הגנה משולשת".

למידע נוסף
פז צ'מפיון   10W-30

פז צ'מפיון 10W-30

דרגת צמיגות: 10w-30
מק"ט: 1156

שמן בתערובת סינטתית למנועי בנזין ודיזל חדשים הפועלים במחזור של 4 פעימות.

למידע נוסף
אנרג'י 10W-30

אנרג'י 10W-30

דרגת צמיגות: 10w-30
מק"ט: 1908

שמן מנוע בטכנולוגיה סינתטית למנועי בנזין ודיזל חדשים הפועלים במחזור של 4 פעימות. מתאים במיוחד לדרישות ברכב היפני.

למידע נוסף
פז סינט 10W-40 X

פז סינט 10W-40 X

דרגת צמיגות: 10w-40
מק"ט: 1210

שמן זה פותח כשמן 'חצי סינתטי' בתחום הרב צמיגות של 10W-40, מבוסס על טכנולוגית התוספים החדישה ביותר.

למידע נוסף
פז טופ טק

פז טופ טק

דרגת צמיגות: 10w-40
מק"ט: 1877

שמן זה פותח כשמן 'חצי סינתטי' בתחום הרב צמיגות של 10W-40, מבוסס על טכנולוגית התוספים החדישה ביותר.

למידע נוסף
פז סינט 10W-40 B

פז סינט 10W-40 B

דרגת צמיגות: 10w-40
מק"ט: 993

שמן זה פותח כשמן 'חצי סינתטי' בתחום הרב צמיגות של 10W-40, מבוסס על טכנולוגית התוספים החדישה ביותר.

למידע נוסף
פז צ'מפיון 10W-40

פז צ'מפיון 10W-40

דרגת צמיגות: 10w-40
מק"ט: 1088

שמן פז צ’מפיון הוא שמן למנועי בנזין, הפועלים במחזור של 4 פעימות. מבוסס על טכנולוגית תוספים חדשנית ומתקדמת.

למידע נוסף
פז סינט 15W-50

פז סינט 15W-50

דרגת צמיגות: 15w-50
מק"ט: 1132

השמן פז סינט פותח כשמן מנוע "בטכנולוגיה סינתטית" בתחום הרב-צמיגות של 15W-50. השמן מבוסס על טכנולוגית תוספים מודרנית, כדי להקנות את הביצועים המירביים הדרושים למנועי רכב של שנות ה2000-.

למידע נוסף
פז צמפיון 20W-50

פז צמפיון 20W-50

דרגת צמיגות: 20w-50
מק"ט: 1159

פז צ'מפיון 20W/50 היינו שמן משופר, רב דרגתי, לשימוש במנועי בנזין מהדור החדש עם הזרקת בנזין (או קרבורטור).

למידע נוסף
פז אקסטרים 15W-40

פז אקסטרים 15W-40

דרגת צמיגות: 15w-40
מק"ט: 3251

פז אקסטרים 40- 15W הוא שמן מנוע מתקדם המבוסס על הנדסת נוזלים בטכנולוגיה עכשווית, לשימוש במנועי בנזין ודיזל ברכב נוסעים פרטי

למידע נוסף
פז אקסטרים 20W-50

פז אקסטרים 20W-50

דרגת צמיגות: 20W-50
מק"ט: 3238

פז אקסטרים 50- 20W הוא שמן מנוע מתקדם המבוסס על הנדסת נוזלים בטכנולוגיה עכשווית, לשימוש במנועי בנזין ודיזל ברכב נוסעים פרטי.

למידע נוסף