Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPDפזלוס T 15

שמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPD

חזרה לקטלוג

פזלוס T 15

דרגת צמיגות:
מק"ט: 0515
שימושים אופייניים
במערכות הידרוליות הפועלות בתחומי טמפרטורות רבים כגון: מכונות לעיבוד שבבי מדויקות, אמצעי שינוי במפעלי מזון וכן בצידו החשוף לשינויי מזג אויר.
מותאם למפרטים באים
פזלוס T 15
תאור מוצר

שמני פזלוס T הינם שמנים הידרוליים מעולים המיועדים לפעול במערכות הנתונות לשינויי טמפרטורות עבודה גדולים במיוחד.שמנים אלו מבוססים על שמנים מינרלים באיכות גבוהה ותוספים שונים, כולל תוספים למניעת שחיקה על בסיס אבץ. 
שמני פזלוס T מכילים תוסף לשיפור מדד הצמיגות ומדד הצמיגות שלהם גבוה בהרבה מ100- שהוא מדד הצמיגות המקובל במרבית השמנים ההידרוליים.הודות לכך קטן שינוי הצמיגות של שמנים אלה עקב שינוי הטמפרטורה, מזה של שמנים הידרוליים רגילים.שמני פזלוס T יכולים גם לפעול בטמפרטורות נמוכות יותר מאשר השמנים ההידרוליים המקובלים.לשמני פזלוס T תכונות מניעת שחיקה מעולות (תכונות לחץ מוגבר - EP) והודות לכך הם מקטינים עד למינימום את הבלאי ברכיבי המערכות ההידרוליות גם בעת פעולה בלחצי עבודה גבוהים מאוד.פזלוס T15 משמש לסיכת מערכות אויר מכשירים , זאת עקב נדיפותו הגבוהה המאפשרת את איוד השמן למערכות המונעות באוויר העובר דרכו בתחנת הסינון-סיכה.

חזרה לקטלוג