Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPDפזלוס T 46

שמנים הידרולייםשמנים הידרוליים ללחץ מוגבר (בסיס אבץ) HLPD

חזרה לקטלוג

פזלוס T 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1167
שימושים אופייניים
במערכות הידרוליות הפועלות בתחומי טמפרטורות רבים כגון: מכונות לעיבוד שבבי מדויקות, אמצעי שינוי במפעלי מזון וכן בצידו החשוף לשינויי מזג אויר.
מותאם למפרטים באים
פזלוס T 46
תאור מוצר
 שמני פזלוס T מכילים תוסף לשיפור מדד הצמיגות ומדד הצמיגות שלהם גבוה בהרבה מ100- שהוא מדד הצמיגות המקובל במרבית השמנים ההידרוליים.הודות לכך קטן שינוי הצמיגות של שמנים אלה עקב שינוי הטמפרטורה, מזה של שמנים הידרוליים רגילים.שמני פזלוס T יכולים גם לפעול בטמפרטורות נמוכות יותר מאשר השמנים ההידרוליים המקובלים.לשמני פזלוס T תכונות מניעת שחיקה מעולות (תכונות לחץ מוגבר - EP) והודות לכך הם מקטינים עד למינימום את הבלאי ברכיבי המערכות ההידרוליות גם בעת פעולה בלחצי עבודה גבוהים מאוד.
חזרה לקטלוג