Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים לפסי החלקה ומכונות קידוח סלעים (שמני ממסרה דביקים)פזטון R 320

תעשיהשמנים לפסי החלקה ומכונות קידוח סלעים (שמני ממסרה דביקים)

חזרה לקטלוג

פזטון R 320

דרגת צמיגות:
מק"ט: 658
שימושים אופייניים
סיכת מקדחי סלעים וכלים פניאומטיים אחרים הפועלים על פי עיקרון ההלימה. סיכת גלגלי שיניים ושרשראות.
מותאם למפרטים באים
פזטון R 320
תאור מוצר

"את הכלים הפנאומטיים ניתן לחלק לשלוש קבוצות, על פי עקרון פעולתם : כלים הולמים, כלים סובבים, וכלים הפועלים בלחץ קבוע. תפקיד השמן בכלים אלה הוא: להקנות סיכה נאותה לחלקים הנעים, בתנאים הקשים בהם הם פועלים, להבטיח שכושר הסיכה לא יפגע עקב ערוב השמן עם המים שבאוויר, ולהבטיח הגנה על חלקי הכלים מפני חלודה וקורוזיה ובכך להבטיח אורך חיים גדול לכלים. השמן מגיע אל החלקים הפנימיים של הכלים יחד עם האוויר, וכדי להתערבב היטב באוויר עליו להיות בעל תכונות שיאפשרו ריסוס טוב שלו באוויר. שמני פזטון R פותחו במיוחד עבור מקדחי סלעים פנאומטיים והם עונים על הדרישות של היצרנים השונים של כלים כאלה. שמני פזטון הם למעשה שמני ממסרה עם תוסף דביקות, השימוש היעיל שלהם הוא בסיכת שרשראות, שם חשובים תוספי EP עם תוספי הדביקות."

חזרה לקטלוג