Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמני טורבינותפזטורבין CL 46

תעשיהשמני טורבינות

חזרה לקטלוג

פזטורבין CL 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1896
שימושים אופייניים
השמן מותאם לשימוש בטורבינות SIEMENS לפי מפרטים הייחודי.לטורבינות קיטור משתמשים בשמני פזטורבין בכל דרגות הצמיגות. בבחירת הצמיגות לכל מערכה יש להסתמך על המלצות יועצי הטורבינות. למדחסים סובבים (בורגיים בעלי כנפיים) מוצפים בשמן. שמן פז טורבין CL 46 מומלץ גם לשימוש במערכות בן יש מגע של השמן עם מים ודרושה הפרדה מהירה של השמן במים, כגון במערכי ייצור של פירות ותרכיזים.
מותאם למפרטים באים
פזטורבין  CL 46
תאור מוצר

"טורבינות הינן מערכות מורכבות, ושוררות בהן טמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה וואקום. תפקיד השמן במערכת טורבינה הוא לסוך את המסבים ותמסורות גלגלי השיניים ולשמש כמדיום הידראולי במערכת ויסות הטורבינה. על השמן להיות בעל יציבות מצוינת מפני התחמצנות, עליו להיפרד מהר מאוד ממים ומאויר, ולהקנות הגנה טובה לחלקי המערכת מפני חלודה וקורוזיה. על תכונות אלה חייב השמן לשמור במשך תקופה ארוכה מאד, המתבטאות בשנים רבות. יציבות מפני התחמצנות השמן במערכות הטורבינה פועל בטמפרטורות גבוהות ובא במגע מתמיד עם מתכות שונות כגון: ברזל, נחושת עופרת וכן אויר. בתנאים אלה עלול תהליך חמצון השמן להיות מהיר וכתוצאה מכך יכולים להיווצר בשמן תוצרי חמצון (רפש) המסכנים את פעולת מערכת הסיכה והטורבינה כולה. כדי לבדוק את פעולת השמן במעבדה, בתנאים הדומים לתנאי תפעולה בטורבינה, פותח המבחן ליציבות החמצון של שמני טורבינה: (T.O.S.T) ASTM – 0-943: TURBINE OXIDATION STABILITY TEST . מבחן זה נמשך כמה אלפי שעות ומודדים בו את עליית החומציות של השמן ויצירת הרפש תוך כדי הניסוי. שמני פזטורבין CL 46 עומדים בהצלחה במבחן חמור זה. שמני פזטורבין CL 46 עוברים בהצלחה את מבחני החמצון האחרים הידועים כגון: ASTM–0–2272, (CIGRE) IP.290 (ROTARY BOMB OXIDATION TEST). ולפי תקן GEK 32568E המיוחד בפזטורבין CL 46 לעומת השמנים הרגילים הוא בכך, ששמן זה הוא מסונן לרמה של דרגת ניקיון 6 לפי תקן NAS, או 18/16/13 לפי תקן ISO4406. "

חזרה לקטלוג