Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהמשחות סיכהמשחות סיכה לפטישי חציבהפזניקס AM (מכילה "מולי")

משחות סיכהמשחות סיכה לפטישי חציבה

חזרה לקטלוג

פזניקס AM (מכילה "מולי")

דרגת צמיגות:
מק"ט: 0427
שימושים אופייניים
המשחה מתאימה במיוחד לשימוש באזורי סיכה בהם פועלים כוחות גדולים בין שטחי המגע והמהירות ביניהם קטנה, כמו בגלי כוכב, ציריות של מכוניות בעלות הנעה קדמית, מצמדים גמישים מסוגים שונים מפרקי קרדן ("צלבים").
מותאם למפרטים באים
פזניקס AM (מכילה "מולי")
תאור מוצר
מוליבדן דו-גפריתי הוא חומר סיכה "יבש" הנצמד היטב לפני שטחי המתכת ויוצר עליהם שכבות מקבילות של גבישים. כאשר שני שטחים המצופים במוליבדן דו-גפריתי באים במגע תוך כדי תזוזה איטית, מצב שבו לא יכול להיווצר ביניהם רפד סיכה, אזי יהיה המגע בין שכבות המוליבדן דו-גפריתי ולא בין שטחי המתכת הנקיה. מקדם החיכוך בין השכבות הללו נמוך מאד, והודות לכך קטנים החיכוך והבלאי באזורי המגע.
חזרה לקטלוג