Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיביתוספים לדלקיםפז אינפוזיה פלוס - תוסף לבנזין

קטלוג אוטומוטיביתוספים לדלקים

חזרה לקטלוג

פז אינפוזיה פלוס - תוסף לבנזין

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1467
שימושים אופייניים
פז אינפוזיה פלוס הינו נוזל לניקוי שסתומי יניקה והמרססי במנועי הזרקת בנזין. המוצר מוכן לשימוש כמות שהו-אין לדלל.את המוצר יש להחדיר ישירות באמצעות מערכת הזרקת הבנזין ולא דרך מיכל הדלק וצנרת הדלק של הרכב החדרת המוצר למנוע יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים, כשהמנוע פועל: החדרה בלחץ ממיכל מתאים (במיכל יהיה לחץ כמו מערכת ההזרקה), תוך כדי חסימת צינור החזרת עודפים למיכל. טפטוף לתוך יניקת האויר למנוע. (במצב זה המנוע פועל עם בנזין ממיכל הדלק). משך הזמן הנדרש לניקוי משקעים כבדים 20-30 דקות, כשהמנוע פועל. פעולת הניקוי צריכה להתבצע רק במוסך ע"י אנשים מוסמכים.
מותאם למפרטים באים
פז אינפוזיה פלוס -  תוסף לבנזין
תאור מוצר

" פז אינפוזיה פלוס מיועד לטיפול במנוע מקרטע שבו הצטברו משקעי פיח בכמות גדולה במרססים ועל שסתומי היניקה. השימוש במוצר מאפשר הפחתת פליטת מזהמים מהמנוע ועמידה בדרישות מבחן רישוי שנתי. "

חזרה לקטלוג