Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיביתוספים לדלקיםפז דיזל פלוס - תוסף לסולר

קטלוג אוטומוטיביתוספים לדלקים

חזרה לקטלוג

פז דיזל פלוס - תוסף לסולר

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1469
שימושים אופייניים
המוצר משווק בבקבוק של 500 סמ"ק להוספהכל 2000 ק"מ.
מותאם למפרטים באים
פז דיזל פלוס - תוסף לסולר
תאור מוצר

"פז דיזל פלוס - תוסף לסולר, מותאם לסולר הישראלי ומעניק דרגת נקיון גבוהה לחלקי מערכת הדלק. פז דיזל פלוס מיועד לספק סיכה למשאבת הזרקה ומרססים ובכך לתרום לאורך חיים גדול של מכללים אלה. "

חזרה לקטלוג