Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהמשחות סיכהמשחות סיכה לתעשייהפזבניה EPS 2

משחות סיכהמשחות סיכה לתעשייה

חזרה לקטלוג

פזבניה EPS 2

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1883
שימושים אופייניים
מיועדת לסיכת מיסבים מכל הסוגים. היא יכולה לשמש כמשחה יחידה במפעל כיון שהיא עונה למעשה על כל הדרישות המתייחסות לתנאי הפעולה בהם נתונות משחות הסיכה: מניעת שחיקה, עמידה בטמרפטורות גבוהות ונמוכות, עמידות בתנאי לחות, שטיפה במים והתזת קיטור וכל זאת למשך תקופות שירות או סיכה ארוכות.
מותאם למפרטים באים
פזבניה   EPS 2
תאור מוצר

משחת סיכה זו הינה משחה בעלת קשיות בינונית, המיועדת לסיכת מסבים הפועלים בעומסים גבוהים ובמסבים קוניים בהם קיימת החלקה בין הגלילונים לבין המדרגה של הטבעת הפנימית ולסיכה כללית.
ניחנת בכושר נשיאת עומסים המאפשר שימוש במסבים הפועלים בעומסים גדולים ובזעזועים מבלי שרפד הסיכה ייכשל.
היא  מיוצרת בדרגה  2  NLGI .
למשחה  כושר הצמדות מצוין לפני השטח והן אינן נשטפות ע"י מים בעת טבילה או התזה. יש להן כושר הגנה על משטחי מתכת מפני חלודה וקורוזיה אפילו אם הן נרטבו ע"י מים, יציבות מעולה
ואינה מאבדת את קשיותה במידה משמעותית גם לאחר תקופות ממושכות של עומס גבוה ומשתנה.

חזרה לקטלוג