Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהמשחות סיכהמשחות סיכה לתעשייהפזבניה MEPS -2 עם מוליבדן

משחות סיכהמשחות סיכה לתעשייה

חזרה לקטלוג

פזבניה MEPS -2 עם מוליבדן

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1951
שימושים אופייניים
מתאימה במיוחד לשימוש באזורי סיכה בהם פעילים כוחות גדולים בין שטחי המגע והמהירות היחסית ביניהם קטנה, כמו בגלי כוכב- ציריות של מכוניות בעלות הנעה קדמית, מצמדים גמישים מסוגים שונים מפרקי קרדן ("צלבים"). המשחה נדבקת למשטח ההחלקה ושומרת על פני המתכת לשיפור הסיכה ומניעת איבוד הגריז. היות ולמשחה זו תכונות סיכה טובות יותר מאלה של משחות סיכה רגילות על בסיס ליתיום, יכולה משחה זו להחליף משחות סיכה רב שימושיות אחרות, כך שלמעשה היא עשויה לשמש כמשחת סיכה עיקרית במרבית מערכי הציוד במפעלים, בציי רכב שונים וכו'.
מותאם למפרטים באים
פזבניה MEPS  -2  עם מוליבדן
תאור מוצר

מוליבדן דו-גפריתי הוא חומר סיכה "יבש" הנצמד היטב לפני שטחי המתכת ויוצר עליהם שכבות מקבילות של גבישים. כאשר שני שטחים המצופים במוליבדן דו-גפריתי באים במגע תוך כדי תזוזה איטית, מצב שבו לא יכול להיווצר ביניהם רפד סיכה, אזי יהיה המגע בין שכבות המוליבדן דו-גפריתי ולא בין שטחי המתכת הנקיה. מקדם החיכוך בין השכבות הללו נמוך מאד, והודות לכך קטנים החיכוך והבלאי באזורי המגע.

חזרה לקטלוג