Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמנים הידרולייםשמנים הידרוליים דטרגנטים HLPDפזלוס HLPD 46

שמנים הידרולייםשמנים הידרוליים דטרגנטים HLPD

חזרה לקטלוג

פזלוס HLPD 46

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1867
שימושים אופייניים
שמני פזלוס HLPD מתאימים לשימוש במערכות הידרוליות והידרוסטטיות, ממסרות של מכונות, כלים, מדחסי בוכנה ועוד. מומלצים במיוחד לשימוש במערכות הידרוליות בהן נדרש שמן נטול אבץ. במערכות הידרוליות בהן נדרש במפורש שימוש בשמנים המכילים אבץ ובמערכות בהן נדרש שמן העונה למפרט DENISON HF-O, יש להשתמש בשמנים ממשפחת פזלוס Z.
מותאם למפרטים באים
פזלוס HLPD 46
תאור מוצר

"שמנים הידרוליים מעולים, המותאמים לשימוש במערכות הידראוליות תעשייתיות בהן נדרשים שמנים בעלי כושר מצוין למניעת שחיקה (ANTI WEAR) ויכולת הרחפת המוצקים הנוצרים בשמן תוך כדי פעולתו במכונה. כמו כן, יש לשמנים אלה תכונות אחרות המקנות להם את האפשרות לשמש כשמנים רב-תכליתיים במפעלים רבים. השמנים מכילים תוספים מונעי שחיקה על בסיס זרחן וגופרית ואינם מכילים אבץ. התכונות הבולטות של שמנים אלה הן: - כושר מניעת שחיקה גבוה. - סנינות טובה. - כושר הפרדות מעולה ממים. - יציבות הידרוליטית מצוינת. - כושר שחרור מהיר של אויר."

חזרה לקטלוג