Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבימוצרי עזר לרכבפלאש פז

קטלוג אוטומוטיבימוצרי עזר לרכב

חזרה לקטלוג

פלאש פז

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1562
שימושים אופייניים
פלאש פז מיועד להוספה לשמן לפני הדחתו (לפני החלפת שמן) לצורך סחרור ושטיפה תוך כדי פעולת הציוד. פלאש פז בהיותו תרכיז של כימיקלים המצטיינים בכושר ניקוי והרחפה, תורם להסרה משופרת של משקעים שהצטברו בתעלות מערכת הסיכה.
מותאם למפרטים באים
פלאש פז
תאור מוצר

"פלאש פז הינו תרכיז דטרגנטי לשמן תעשייה ולמנוע, מיועד לשחרר ולהרחיף משקעים כבדים שהצטברו בתוך מערכת השימון של ציוד ומנועים בתהליך חימצון. המשקעים נוצרים ומצטברים עקב שימוש ארוך מדי בשמן, שימוש בשמן מאיכות נחותה או עקב תופעות של חימום יתר במנוע . משקעים במערכת השימון עלולים לגרום לסתימה בתעלות הזרימה, בנדנדי השסתומים, במרימי שסתומים הידרוליים, ברשת הסינון באגן השמן, בשסתום פורק, לחץ ועוד. "

חזרה לקטלוג