Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבימוצרי עזר לרכבנוזל בלמים DOT 4 נוזל בלמים

קטלוג אוטומוטיבימוצרי עזר לרכב

חזרה לקטלוג

נוזל בלמים DOT 4 נוזל בלמים

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1299
שימושים אופייניים
בעת המילוי יש להקפיד על ניקיון המערכת ופית המילוי. אין להשאיר את האריזה פתוחה. יש לאחסן האריזה תחת מחסה ולהגן מפני גשם, מים ולחות. הנוזל, ככל נוזלי הבלמים, עלול לפגוע בצבע המכונית ורצוי למנוע המגע ביניהם. המוצר רעיל בבליעה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה. מומלץ להחליף את נוזל הבלמים בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
מותאם למפרטים באים
DOT 4, ISO 4925 CLASS 4, J1704
נוזל בלמים DOT 4               נוזל בלמים
תאור מוצר

""לנוזל בלמים DOT-4 נקודת רתיחה גבוהה – מעל לנדרש בתקנים לגבי נוזל בלמים מסוגו. תכונה זו מקנה לנוזל כושר מיוחד למניעת אדים, אשר עשויים לגרום לאפשרות לאובדן בלמים בתנאי נסיעה של מורד ממושך או בלימה במהירות נסיעה גבוהה. נוזל בלמים DOT-4ניתן לערבוב עם נוזלי בלמים אחרים. "

חזרה לקטלוג