Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבירכב כבדשמנים למנועי דיזל רכב כבד HDDOפז סינטופ 10W/40 מאושר מאן מרצדס ווולבו

רכב כבדשמנים למנועי דיזל רכב כבד HDDO

חזרה לקטלוג

פז סינטופ 10W/40 מאושר מאן מרצדס ווולבו

דרגת צמיגות: 10w-40
מק"ט: 1861
שימושים אופייניים
השמן פז סינ טופ משמש כשמן מנוע רב דרגתי למנועי דיזל עם מסנן חלקיקים ברכב מאן, איסוזו ואחרים. הצמיגות 10W/40 היא הצמיגות המועדפת ע"י יצרני הרכב ומתאימה לדרישות איכות הסביבה.
מותאם למפרטים באים
MB228.51 M3477 VDS3, RXD
E6/E7
פז סינטופ 10W/40  מאושר מאן מרצדס ווולבו
תאור מוצר
""שמן פז סינ טופ הוא שמן מנוע סינתטי המותאם לתקני זיהום האוויר Euro 4,5 ולאיכות הסולר המתאימה לתקן זה. השמן פותח בטכנולוגיה סינתטית לשימוש במנועי דיזל בהיותו ברמת האיכות הגבוהה של יצרני הרכב באירופה כנדרש בתקני איכות הסביבה האירופאים. השמן מוגדר Low Ash וכן Low SAPS כנדרש משמן מנוע העומד בדרישות המחמירות שלתקן למניעת זיהום אויר, Euro 4,5. "
חזרה לקטלוג