Skip Navigation Linksדף הביתשמניםקטלוג אוטומוטיבירכב פרטישמני ממסרה לרכבפזרקס 80W-90 EP

רכב פרטישמני ממסרה לרכב

חזרה לקטלוג

פזרקס 80W-90 EP

דרגת צמיגות: 80w-90
מק"ט: 1911
שימושים אופייניים
השימוש בשמן פז סינט גיר מומלץ לכל תיבות ההילוכים הידניות, סרנים ותיבות העברה, שעבורן נדרש סיווג אחד מאלה: GL-5. פז סינט גיר מתאים לממסרות שבהן נדרשת צמיגות לפי SAE: 85W,80W, 75W ו-90, וכן צרופים של רב דרגתיות כמו 80W/90, 75W/90 ו- 85W/90.
מותאם למפרטים באים
GL-4
פזרקס 80W-90 EP
תאור מוצר

"שמן פזרקס EP 80W/90 הינו שמן היפואידי בצמיגות 90 לתיבות הילוכים של כלי רכב רבים, ביניהם מכוניות נוסעים קטנות ומשאיות. כמו כן, מקובל השמן בטרקטורים, מלגזות וציוד דומה. השמן הינו על בסיס מנרלי וכולל תוסף המקנה סיכת EP .תוסף ה EP יעיל בהגנתו על גלגלי השיניים בכל תנאי העבודה,כולל טמפרטורות,עומסים ומהירויות החלקה גבוהות. "

חזרה לקטלוג