Skip Navigation Linksדף הביתשמניםתעשיהשמני ממסרהשמני ממסרה DAVID BROWEN 51.53.101AGMA 9005-D94 EP DIN 51517 PART 3 CLPפזעמל סופר 320

שמני ממסרהשמני ממסרה DAVID BROWEN 51.53.101AGMA 9005-D94 EP DIN 51517 PART 3 CLP

חזרה לקטלוג

פזעמל סופר 320

דרגת צמיגות:
מק"ט: 1028
שימושים אופייניים
שמני פזעמל מיועדים בעיקר לסיכת ממסרות סגורות. השמנים בצמיגיות 100 עד 320 משמשים בעיקר בממסרות גלגלי שיניים בעלות גלגלי שיניים ישירים או קוניים.שמני פזעמל 320 ומעלה משמשים בעיקר בממסרות חלזוניות. שמני פזעמל ניתנים לשימוש ע"י ריסוס באוויר.
מותאם למפרטים באים
פזעמל סופר 320
תאור מוצר

"שמני פזעמל סופר הם שמני ממסרה בהם משולבים כושר נשיאת עומס גבוה בתשלובת גלגלי שיניים עשויים פלדה, עם תכונות הקטנת החיכוך בתשלובות פלדה/ברונזה זרחתית. הם מצטיינים ביציבות תרמית טובה, כושר מניעת חלודה וקורוזיה והפרדות מהירה ממים. שמני פזעמל סופר מעורבלים משמנים בסיסיים מעולים, בעלי מדד צמיגות גבוה ותוספי לחץ מוגבר ) EP ) חדישים שאינם מכילים עופרת וכלור. השמנים הללו עונים, על כן לדרישות להימנעות משימוש בחומרים רעילים ומזיקים מבחינה אקולוגית ."

חזרה לקטלוג